7253*3=10?

Sep 5, 2022

Figuur: Rekenmeesters – Nora van Klingeren 2012

7253

Volgens de Indian Times kent iedereen nu dit getal. Nou ja, ik sinds vandaag. 7253 is het aantal gletsjers in Pakistan als onderdeel van de Himalaya.

De Himalaya met zijn ijsmassa is na de noordpool en de zuidpool ook wel aangemerkt als poolgebied nummer 3. De regio voorziet in 10 rivieren voor irrigatie, stroom en drinkwater voor 1,9 miljard mensen, 24% van de wereldbevolking. Even voor het beeld waar we het over hebben.

IJsmassa’s smelten overal op de wereld, dus ook de 7253 gletsjers in Pakistan. Het smeltwater vormt meren en die barsten zo af en toe door hun oevers en dat leidt tot een zgn. flashfloods. Dit jaar in Pakistan al 16 keer. Gevoegd bij de uitzonderlijk lange moesson ziet de wereld nu de desastreuze gevolgen, al 33 miljoen mensen getroffen en meer dan 1200 doden geteld (maar dat zullen er wel meer worden), 1/3 van het land onder water. Dan nog de schade aan de oogst, gebrek aan drinkwater en de materiele schade.

Op de korte termijn (2030) wordt verwacht dat Himalaya 10-30% van zijn ijsmassa gaat verliezen en voor 2080-2110 loopt het verlies op tot 45/60/95% afhankelijk van de regio bij het scenario met gematigde emissie (RCP 4.5).

De IPCC heeft 9 kantelpunten voor het klimaat benoemd. Gutteres geeft aan dat we hard op weg zijn naar een onleefbare wereld. Pakistan is op de lijst van klimaatrisicolanden (gebaseerd op gegevens uit het verleden) opgeschoven van plek 8 naar de weinig benijdenswaardige plek 5 en bij een volgende meting wellicht naar een nog hogere plek. Het ligt bij mij voor de hand dat de Himalaya een 10e kantelpunt wordt. De ernst kan maar duidelijk zijn: 7253*3=10

Deze berekening speelde vannacht door mijn hoofd zoals een kind de tafels op school opdreunt. Het is alleen een rekensom die niet klopt. De opgave past niet op een telraam. De tijd van schuiven en cijferen is ook voorbij. Het is zoals we in Nederland met de stikstof -ik zou zeggen klimaatcrisis- alle bolletjes op het telraam naar de boeren verschuiven. Alsof dat het probleem oplost. Het nadenken over oplossen en cijfermatige benaderen sluit niet op elkaar aan. En dat deed me weer denken aan de Parade van Pen (NRC 8 juli 2022) met zijn dwergen en zijn reuzen. Dwergen in CO2 uitstoot zijn ook de dwergen in de omvang van het BBP per capita. Pakistan is absolute dwerg, zowel qua BBP per capita als CO2 uitstoot per capita en het Westen en enkele oliestaatjes de reuzen.

Figuur:   BBP per capita per land en CO2 uitstoot per capita per land (bron NRC 22.07.2022)
De schaal 0-60 staat voor 60 minuten waarin de landen/wereldbevolking langs de lat gelegd wordt. De gemiddelde lijn is de gemiddelde lengte van de mens. Links de dwergen kleiner dan gemiddeld en rechts de reuzen)

Pakistan kan dat niet oplossen. En dan komt er noodhulp. Natuurlijk komt er noodhulp. Het is letterlijk dweilen met de stortbak open. Bij de huidige stand van het klimaat is het wachten op de volgende flashflood en de volgende moesson. De wereld, jij, ik moeten aanpakken en de dollars, euro’s en andere rekensommen laten voor wat ze zijn. In 2012 maakte ik een werk met de titel Rekenmeesters. Het is tijd voor nieuwe Rekenmeesters: We moeten aan de slag.