Stukjes van de puzzel van Klimaat en Tijd; nr 7: Blue Ocean Event

Apr 18, 2022

Onderdeel van het werk Arctic Silk Road (in wording)

Het poolijs is een centraal element in het arctisch klimaat en tegelijkertijd is het een zeer dynamische component in het klimaat systeem en het ecosysteem. De opwarming in het Noordpoolgebied gaat sneller dan elders op de aarde. In onderstaande tabel is de te verwachten temperatuurstijging voor 2090-2100 gerelateerd aan de breedtegraad en afgezet tegen de situatie 2005-2015 aangegeven.

Bij hogere temperaturen gaat het ontdooien als vanzelf sneller en hoe meer het gebied blauw kleurt, hoe sneller het resterende ijs smelt. De temperatuurstijging zal er toe leiden dat het zee ijs zal verdwijnen. Stevenen we af op wat het Blue Ocean event genoemd wordt? Dat houdt in dat de Noordpool in de zomer ijsvrij is. De Noordelijke doorvaart wordt dan werkelijkheid, iets waar al sinds de missionarissen in de 17e eeuw en vele ontdekkingsreizigers naar werd gezocht en niet werd gevonden.

Er worden door de omliggende landen al aanspraken gemaakt op het gebied en China heeft de route al de “Arctic Silk Road” genoemd. In het artikel van Instituut Clingendael (April 2021) wordt aangegeven dat de Chinese visie een ongehinderd transport van producten ziet waarmee de wereldmarkten met elkaar zijn verbonden.

China verandert met onderstaande kaart ons beeld op de wereld. China heeft al de beschikking over 10 ijsbrekers. Krijgt China straks ook de touwtjes van de Arctic Silk Road in handen?

https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/arctic-geopolitics-chinas-remapping-world