Ez

visies: ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie

  • Huisvestingsbeleid voor de diensten ressorterend onder het ministerie van LNV
  • Huisvestingsvisies voor onder andere de Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen, Voedsel en Waren Autoriteit
  • Vanaf ca. 1994 tot en met 2008

LOCATION & ADDRESS

Nora van Klingeren

+31 (0)6 54 617 914
nora@vanklingeren.nl

Amsterdam

BE IN TOUCH

[wpforms id=”38″ title=”false” description=”false”]